NITRA

 

City of Nitra

Art and environment hub

Nitra is a small city in the Slovak Republic with less than 80,000 inhabitants. With the arrival of large employers, it has experienced an increase in foreign immigration. Foreign investments have brought wealth to the city, but also important challenges linked to its inhabitants’ health and wellbeing.

IN-HABIT VALUE: Art & Environment
AREA OF FOCUS: Dražovce neighbourhood.

What is the project looking for?
Establishing a reversible multifunctional open-source urban landscape along the 8 km cycle road linking the Industrial Park and Dražovce with the main city. A series of movable multifunctional elements will provide a platform for social, cultural, educational and sport activities along the cycle road. Interactive lighting solutions and experimental gardens will also be developed as part of the project.

Download the leaflet here

Mesto Nitra

Hub umenia a environmentu

Nitra je menšie mesto v Slovenskej republike s menej ako 80 000 obyvateľmi. S príchodom veľkých zamestnávateľov došlo k nárastu zahraničnej imigrácie. Zahraničné investície priniesli mestu ekonomický rast, ale aj dôležité výzvy spojené so zdravím a blahobytom obyvateľov.

IN-HABIT hodnota: Umenie a životné prostredie
Cieľová oblasť: mestská časť Dražovce

Čo projekt sleduje?
Vytvorenie reverzibilnej multifunkčnej otvorenej mestskej krajiny pozdĺž 8 km cyklotrasy spájajúcej priemyselný park a Dražovce s centrom mesta. Séria mobilných multifunkčných prvkov poskytne platformu pre spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity pozdĺž cyklotrasy. V rámci projektu budú vytvorené aj riešenia interaktívneho osvetlenia a experimentálne záhrady.

Stiahnuť prospekt tu


 

NOVINKY Z NITRY

 
May 15, 2021

Dražovce s centrom mesta

May 15, 2021

Séria mobilných multifunkčných prvkov

May 15, 2021

Vytvorenie reverzibilnej multifunkčnej

May 15, 2021

V rámci projektu budú vytvorené 

PODUJATIA V NITRE

 
May 15, 2021

Interaktívneho osvetlenia a experimentálne záhrady

May 15, 2021

Vzdelávacie a športové aktivity

May 15, 2021

Prvkov poskytne platformu pre spoločenské