RIGA

 

City of Riga

Multifunctional food hub

Latvia’s capital city and largest city, Riga has a population of more than 600,000 inhabitants that is steadily declining. It is also the most economically developed and vibrant city in Latvia. The city’s historical Āgenskalns neighbourhood, on the left bank of the river Daugava, is currently envisaged as a residential area and place for innovative businesses, with three university campuses and the National Library located nearby.

IN-HABIT VALUE: Food
AREA OF FOCUS: Āgenskalns neighbourhood

What is the project looking for?
Setting up a multifunctional food hub for sustainably produced and locally sourced food in the area of the local market. The market will also serve as a recreational and educational space, with the integration of a wide range of physical activities appropriate for visitors of different ages and social groups, like children’s playgrounds, therapy gardens etc.

Download the leaflet here

Rīgas pilsēta

Daudzfunkcionāls pārtikas centrs

Latvijas galvaspilsētā un lielākajā pilsētā Rīgā ir 600 000 iedzīvotāju, kuru skaits gan pakāpeniski sarūk. Tā ir arī ekonomiski visattīstītākā un dzīvīgākā pilsēta Latvijā. Pilsētas vēsturiskā Āgenskalna apkaime Daugavas kreisajā krastā ir dzīvojamais un inovatīvas uzņēmējdarbības rajons ar trīs universitātes pilsētiņām un Nacionālo bibliotēku tuvumā.

IN-HABIT vērtība: pārtika
Pilsētas pilotapkaime: Āgenskalns

Projekta iecere: Izveidot daudzfunkcionālu pārtikas centru ilgtspējīgi ražotai vietējai pārtikai Āgenskalna tirgus teritorijā. Tirgus kalpos arī kā izklaidējoša un izglītojoša telpa ar integrētām fiziskām aktivitātēm un infrastruktūru, kā piemēram, jauns bērnu rotaļlaukums, terapijas dārzs u.c., kas piemēroti iedzīvotājiem no dažāda vecuma un sociālajām grupām.

Lejupielādē reklāmlapiņu šeit


 

ZINAS NO RĪGAS

 
May 14, 2021

Nacionālo bibliotēku tuvumā

May 14, 2021

Tā ir arī ekonomiski visattīstītākā

May 14, 2021

Pilsētas vēsturiskā Āgenskalna apkaime

May 14, 2021

Daugavas kreisajā krastā 

PASĀKUMI RĪGĀ

 
May 14, 2021

Dzīvīgākā pilsēta Latvija

May 14, 2021

Universitātes pilsētiņām un Nacionālo

May 14, 2021

Āgenskalna apkaime Daugavas